DesignDeluxe.sk

O spoločnosti

O spoločnosti

 

DesignDeluxe.sk je ideálny partner pre realizáciu návrhu Vášho interiéru. Našou snahou je vytvoriť pre Vás jedinečný priestor, ktorý odzrkadlí Vašu predstavu a vytvorí príjemné prostredie zvyšujúce kvalitu Vášho súkromného či pracovného života.

Sledujeme trendy a vytvárame tak pre Vás interiér s osobitou charizmou. Každému projektu venujeme špeciálnu pozornosť a originalitu, pričom prihliadame na praktickosť a funkčnosť. Máme zmysel pre detaily a preto sa vždy snažíme v návrhoch prepojiť harmóniu, vzdušnosť a správne zvolené materiály, celkovo v súlade s pôsobivým osvetlením.

Naša vzájomná spolupráca začína osobným stretnutím spojeným s obhliadkou priestoru, kde si priblížime Vaše predstavy, navrhneme prípadné stavebné úpravy, ako aj možnosti zariadenia interiéru. Pokiaľ stavba ešte nie je zrealizovaná, vychádzame z projektových podkladov. V prípade riešenia jestvujúcej stavby je nutné zameranie priestoru, z ktorého sa následne vytvorí 3D model, ktorý slúži ako podklad pre vytvorenie samotného návrhu.
Podľa Vašich predstáv vieme navrhnúť rôzne varianty dispozičného riešenia obytného či komerčného priestoru. Vytvoríme tak jedinečné prostredie, optimálne navrhnuté pre Vaše potreby.
Súčasťou návrhu je farebné a materiálové riešenie s použitím zariaďovacích predmetov a doplnkov bežne dostupných na trhu. Pri pohľade na fotorealistické vizualizácie budete môcť vidieť Váš nový byt či priestor ešte skôr, ako sa doň nasťahujete.
Po vzájomnej dohode môžeme pre Vás vypracovať tiež architektonickú štúdiu a  výkresovú dokumentáciu.